Vitamíny a minerály

Vitamíny? Minerály?.... jak na ně

Vitaminy_mineraly_uvodni.jpg    

    Otázkou jak na vitamíny a co jsou to vůbec minerální látky se ve většině případů začnou noví majitelé chameleóna zabývat až po jeho pořízení (čest výjimkám), což je pochopitelně špatně. Řada z chovatelů ani nerozlišuje tyto dva pojmy, což vede k častým chovatelským chybám, které mají na zdraví chameleóna velmi neblahý vliv. Pojďme si tedy v následujícím článku tuto problematiku vysvětlit a zjistit, které látky jsou pro správný vývoj chameleóna nejdůležitější.

     Nejprve je nutné si uvědomit rozdíl mezi minerální látkou a vitamíny. Vitamíny jsou látky organického původu, které spolu s bílkovinami, tuky a sacharidy patří k základním složkám potravy a v samotném organismu plní funkci katalyzátorů biochemických reakcí (např. vitamín A, B, C atd.). Podporují metabolické procesy, přeměňují potravu na energii a urychlují biologické funkce. Minerální látkou pak rozumíme látku anorganického původu původu, která se podílí na výstavbě tkání a buňek, aktivují a regulují metabolické pochody a spoluúčastní se vedení nervových vzruchů. Jedná se tedy o dvě úplně rozdílné komponenty, které jsou obě velmi důležité pro správnou stavbu těla a jedna bez druhé nemůže fungovat správně. Na internetu jsem našel moc hezké vysvětlení vztahu vitamínů a minerálních látek. Představte si váhy trhovkyně. Na jedné jejich misce jsou třešně plné vitaminů, na druhé je jako závaží železo. Pokud je obsah kterékoliv misky příliš velký nebo příliš malý, rovnováha se naruší. Organismus jakéhokoliv zvířete, tedy i chameleóna se stejně jako zmíněné váhy také snaží o rovnováhu. Jestliže nemá k dispozici dostatečné množství minerálních látek, není schopný zužitkovat vitaminy, i když jich má dostatek. Přestože je organismus schopen vyrábět si některé organické látky sám, v případě minerálních látek je v plné míře odkázaný na vnější zdroje.

     V přírodě je zdrojem výše uvedených látek ulovená potrava a sluneční záření (syntéza vitamínu D3). V teráriu je tomu jinak. Potrava je většinou na vitamíny a minerální látky chudá, málo různorodá a je tedy potřeba doplňovat důležité látky uměle prostřednictvím různých doplňků. Záměrně zde používám slovíčko „různé“, jelikož nabídka suplementů na trhu je nepřeberná a zde právě vidím největší riziko. Nezkušený chovatel většinou dá radu rádoby vzdělanějšího prodavače ve zverimexu či petcentru (často dotyčný ani neví o jakém zvířeti to mluvíme) a domů si odnáší v drtivé většině případů multivitaminovou směs, která je ještě navíc určena pro naprosto jiný druh zvířete, který má poněkud odlišné požadavky na výživové doplňky. Pravidelným podáváním takovéto směsi je pak chameleón odsouzen dříve nebo později k úhynu, jelikož jeho metabolismus si prostě není schopen s takovýmto poměrem vitamínů a minerálních látek poradit.

     Proto bych na tomto místě rád uvedl několik základních pravidel, které je potřeba při chovu chameleóna dodržet. Záměrně zde nebudu jednotlivé body rozvádět, neboť nemyslím, že je nutné znát např. přesnou syntézu vitamínu D3, jako spíše vědět, v čem je pro naše zvíře důležitý. Takže, co je nutné vědět o vitamínech a minerálních látkách ve vztahu k chovu chameleóna.

Vitaminy_mineraly_jak-na-ne_biomin.jpg
     Chameleón potřebuje pro svůj zdravý vývoj a stavbu kostí daleko větší množství vápníku, než jiná zvířata! A to zvláště v období svého intenzivního růstu. Proto je potřeba jej dodávat samostatně ve formě čistého vápníku. Chovateli chameleónů je s úspěchem používán přípravek Biomin H (lze pořídit v každé lékárně ve formě prášku), kterým se podávaná potrava minimálně 4x do týdne jemně popráší. Je nutné si také uvědomit, že potřeba vápníku se různí s druhem, věkem a stavem chameleóna. Nížinné druhy tak inklinují k větší potřebě vápníku, než druhy horské, jelikož se pohybují v oblastech s vysokými teplotami a mají rychlejší metabolické pochody. Stejně tak rychleji rostoucí chameleóni mají větší potřebu Ca než pomalu rostoucí, gravidní samice větší než negravidní atd.


     Veškeré podávání vápníku by bylo bezpředmětné bez D3 vitamínu. Vitamín D3 je esenciální hormon, který se uplatňuje v mnoha různých fyziologických pochodech, přičemž vliv na metabolismus vápníku je nejvíce prozkoumanou funkcí. Tento vitamín totiž stimuluje střevní sorpci vápníku a fosforu a zajišťuje tak zvýšení hladiny těchto dvou prvků v krvi. Bez tohoto vitamínu by nebyl vápník využit vůbec.

Existují dvě primární metody vzniku D3 vitamínu:
a) syntéza prostřednictvím vystavení zvířete UVB záření
b) vystavení zvířete přirozenému slunečnímu záření (které UVB složku obsahuje)

     Jelikož se terarijní zvířata v naší zeměpisné šířce dostanou na slunce povětšinou pouze v letních měsících a naše UVB zářivky ne vždy, dodávají dostatečné množství tohoto záření je nutné doplňovat vitamín D3 prostřednictvím suplementů. U chameleónů jsou s úspěchem podávány preparáty jako jsou např. Roboran pro plazy nebo Reptivite.

Vitaminy_mineraly_jak-na-ne_roboran.jpg

V obou případech se jedná o vysoce koncentrované směsi a je tedy nutné dávkovat velmi obezřetně! Zde rozhodně neplatí čím více, tím lépe! Potravu saturujeme těmito přípravky maximálně dvakrát do týdne (mírně poprášit). Máme – li v teráriu instalován kvalitní zdroj UVB, postačuje aplikovat jedenkrát za týden. Další možností je přístup uplatňovaný zejména teraristy v zahraničí, který je známý pod názvem „gutload“. Potrava před podáním chameleónovi krmena speciálně připravenou vysoce vitaminovou směsí. Podrobný popis této metody včetně receptu si můžete přečíst zde. Na tomto místě bych také rád vyvrátil jeden mýtus, který je však mezi začínajícími chovateli chameleónů dosti rozšířen. Chameleón je od přírody hmyzožravec! Jeho zažívací ústrojí tedy není uzpůsobeno na to, aby umožnilo sorpci vitamínů a minerálů z ovoce a zeleniny. V zajetí je možné u chameleónů sledovat pojídání "zelené stravy" (např. ch. calyptratus), ale primárním důvodem takovéto konzumace je dorovnání deficitu tekutin. Nehledě na to, že jak říká kolega chovatel... jemeňák sežere i beton, když mu s ním zahýbeš před očima. :o) Je tedy nesmysl ládovat chameleóna ovocem a myslet si, že mu tím bůh ví jak prospějeme. Opak je pravdou. Přinejlepším mu způsobíme zažívací potíže. V případě podávání ovoce s vysokým obsahem kyselin mu i škodíme, protože kyseliny zabraňují vstřebávání vápníku.

     Co bych chtěl na závěr celého článku zdůraznit je fakt, že při podávání jakýchkoliv suplementů je nutné pochopit potřeby chovaného jedince v různém období jeho života a upravit tak dávky podle aktuální fyzické kondice a stavu chameleóna. Jako příklad zde uvedu ideální situaci, kdy je chameleón přes léto často vyhříván na sluníčku a je mu podáván hmyz smýkaný na louce. V tomto případě lze podávání jakýchkoliv suplementů úplně vynechat, jelikož se potřebné látky dostanou našemu zvířeti přirozenou cestou. Snad se mi v tomto článku alespoň trochu povedl můj záměr a vnesl jsem trochu světla do této problematiky. V případě dotazů či připomínek mě neváhejte kontaktovat na webovou emailovou adresu.

Zpět