Terárium

Osvětlení terária

Osvetleni_uvod.JPG     

     Tento kratičký článek nemá ambice v nepřeberném množství nabídky osvětlovací techniky vybírat to nejlepší. Chtěl bych na tomto místě jenom shrnout poznatky a zkušenosti, které jsem za dobu, kdy chameleóny rodu furcifer pardalis chovám, získal. 

Osvětlení terária primárně zajistit tři účely:

1. Tepelný komfort chovaného jedince

     Plazi jsou studenokrevní živočichové a potřebují tedy pro svůj život zdroj tepla. V přírodě většinou zajišťuje tuto funkci slunce. V teráriu pak tepelná žárovka. Jak jsem již výše uvedl, možností výběru je mnoho. Osobně se mi osvědčila klasická žárovka typu SPOT s vyšším úhlem rozptylu (R80). Důležitějším faktorem je však Watáž žárovky. Od této charakteristiky se následně odvíjí teplota pod ní, která by neměla přesáhnout maximální udávanou teplotu pro chované zvíře a zároveň zajistit dostatečný tepelný komfort v celém teráriu, včetně tepelné stratifikace. Vycházíme tedy i z velikosti terária. U chameleónů (Furcifer pardalis a Furcifer lateralis) používám většinou 40W žárovky umístěné cca 20-25 cm od vyhřívací větve. Teplota na této větvi by se měla pohybovat mezi 30 – 35 oC. Postupně ke dnu terária by měla teplota klesat, tak aby si chameleón mohl vybrat nejpříhodnější teplotu.

2. UVB záření (neplést s UVA zářením)

     Toto záření o vlnové frekvenci 280 – 320 nm se uplatňuje při syntéze vitamínu D3, který napomáhá k ukládání vápníku do kostí. Zjednodušené řečeno vitamín D3 je v přeneseném slova smyslu malta a kalcium cihla. Aby celá „stavba" respektive kostra byla pevná, měli bychom v teráriu zdroj tohoto záření zajistit. A tady většinou vyvstane otázka... jaký UVB zdroj pořídit? Nabídka je opravdu nepřeberná a nejprve je lepší tuto problematiku nastudovat, než pak litovat drahého a zbytečného nákupu.
Pokud vybíráme UVB zdroj, měli bychom si nejprve uvědomit, pro jaké zvíře zdroj kupujeme a jak daleko od zvířete jsme schopni ho umístit. Od toho se následně odvíjí, jak silný zdroj musíme pořídit, abychom zabezpečili dostatečnou distribuci tohoto záření v rámci terária. U většiny UVB zdrojů se udává jednak hodnota záření v mikroW/cm2 a někdy také tzv. UVI index. Jak jsem psal již výše je potřeba zvážit jak daleko od zvířete můžeme UVB zdroj umístit a to především z toho důvodu, že nevhodným umístěním příliš silného zdroje nejen neprospějeme, ale můžeme mu i ublížit. To co je dobré pro pouštní zvíře nebude logicky vhodné pro zvíře žijící v podrostu či v křovinném pásmu. Stejně tak, umístíme-li slabý zdroj UVB příliš daleko od zvířete, postrádá takové řešení jakýkoliv význam.

     Chameleoni (tedy většina v zajetí chovaných druhů) jsou na UVB záření méně nároční, než jiné druhy plazů. Některé zdroje uvádí, že hodnoty vyšší než 35 mikroW/cm2 mohou být pro chameleóny dokonce nebezpečné. Toto tvrzení sám za sebe nemohu potvrdit ani vyvrátit, nicméně co mohu spolehlivě říci je, že jsem za ta léta co se chovem zabývám zaznamenal spousty chameleónů, kteří nevhodný výběr UVB zdroje zaplatili v lepším případě zánětem očí.... v horším svým životem.

     Za sebe bych zjednodušeně rozdělil UVB zdroje na zářivky (lineární a kompaktní) a výbojky. Nejprve je dobré si uvědomit, zda příslušné osvětlení produkuje teplo či nikoliv. První skupina (lineární a kompaktní zářivky) teplo prakticky neprodukují. Výhodou tedy je, že je můžeme umístit přímo v teráriu, poměrně blízko zvířete bez obavy z toho, že se zvíře může popálit. Nevýhodou jsou celkové hodnoty UVB záření, které s rostoucí vzdáleností od zdroje rychle klesají. Druhá skupina (výbojky) naopak teplo produkují a to většinou ve velké míře. Musíme tedy uvažovat s takovým umístění, kdy nebude docházet k přehřívání zvířete. Výhodou jsou velmi dobré hodnoty UVB i v poměrně velké vzdálenosti od zdroje. Nevýhodou naopak extrémně vysoké hodnoty v jeho těsné blízkosti.

Ideální je umístit UVB v blízkosti tepelného zdroje

Osvetleni_2.JPG

     Jak jsem již poznamenal výše, chameleóni nejsou na UVB příliš nároční a naopak jsou velmi citliví na jeho vysoké hodnoty. Krásně si lze tuto skutečnost ověřit ve slunečných dnech. Zkuste chameleóna vyhřívat na sluníčku během časných odpoledních hodin (mezi 12-15h). Pokud bude mít možnost, zaleze si do nejbližšího stínu. Naopak v ranních a večerních hodinách se vydrží vyhřívat velmi dlouho.

     Z tohoto důvodu se jeví jako lepší varianta použití kompaktní zářivky (lineární jsou méně účinné), kterou umístíme v těsném dosahu zvířete. Velmi účinné je umístit UVB blízko tepelného zdroje. Zvíře tak při vyhřívání „dostává" svou dávku UVB záření, což vlastně simuluje přírodní podmínky.


     Sám používám kompaktní žárovky Reptiglo 5.0 (nově značeno Reptiglo 100), avšak na trhu lze nalézt nepřeberné množství kompaktních žárovek s různou úrovní emitovaného UVB záření. V každém případě je vždy po umístění nového výrobku sledovat zvíře, zda nepřivírá oči, či se před dosahem záření neschovává. Důvodem mohou být jak vysoké hodnoty UVB záření, tak i vadný výrobek, který kromě UVB vyzařuje také UVC záření. Takže opatrnost je v každém případě na místě.Pro lepší pochopení této problematiky vřele doporučuji stránky www.euzelva.cz a www.uvguide.co.uk/index.htm

Reptiglo 5.0 (nyní Reptiglo 100) je vhodné kombinovat s jiným zdrojem pro lepší intezitu osvětlení

Osvetleni_1.JPG


3. Dostatečný osvit terária

     Často opomíjený faktor, který však může mít neblahý vliv na chované zvíře (nedostatečné vybarvení, stres, atd.). Většina denních zvířat prostě potřebuje terárium s dostatečným podílem denního světla. Ideální je umístění terária v místnosti tak, aby do něj pronikalo co nejvíce světla (pozor na přehřívání). Někdy však není možné tento způsob zajistit a zde přichází do hry osvětlení simulující denní světlo. Nabídka je opět velmi široká. Obecně by se barevná teplota takového světla měla pohybovat kolem 6500K, přičemž intenzita osvětlení (v luxech) by měla zohlednit velikost a členitost daného terária. Důležitá je také volba barvy pozadí. Světlé barvy odrážejí daleko více světla a tím působí terárium prosvětlenějším dojmem.

Vhodnou volbou barvy lze dosáhnout lepšího osvětlení terária

Osvetleni_3.JPG  Osvetleni_4.JPG

 

     Snad se mi v předchozích řádcích podařilo nastínit začínajícím chovatelům problematiku osvětlení. Je velmi důležitou položkou při budování terária pro chameleóna a mělo by tak být jeho výběru a istalaci věnována co největší pozornost. Zvláště nabádám k ostražitosti při výběru UVB zdroje, který dokáže při nevhodném výběru nadělat pořádnou paseku.

      V případě zájmu o konzultaci a pomoc v této problematice se neváhejte  obrátit na náš email martin.skalicka@terachameleons.com  

Zpět