Rady a tipy

Na co si dát pozor při koupi chameleóna


Na_co_pozor_1.jpg

       K vypracování následujícího článku nás přiměly časté dotazy ze strany začínajících chovatelů a zájemců o koupi chameleóna. Na co si dát při výběru našeho nového terarijního miláčka pozor a nenaletět? V článku se budeme snažit vycházet z našich letitých zkušeností s chovem chameleóna rodu Furcifer pardalis, ale je možné říci, že tato základní pravidla lze aplikovat při výběru chameleóna jakéhokoliv druhu. Tento článek vznikl ve spolupráci s www.zelvyctvercova.com

     Ze všeho nejdříve si jako budoucí chovatel musím položit otázku, zda jsem schopen vyhlédnutému chameleónovi poskytnout takové adekvátní podmínky, aby nestrádal a mohl mi dělat jenom radost. Jak se hezky česky říká „když chceš opici, musíš mít i na banány". Tedy jinými slovy pokud nemám na potřebné vybavení (terárium, osvětlení, potravu atd.) raději ještě nějaký ten měsíc vydržím a koupím chameleóna později.

     Již před samotnou koupí doporučuji kontaktovat emailem nebo telefonicky chovatele, od kterého plánuji chameleóna pořídit a prokonzultovat s ním nákup veškerého vybavení a řešení samotného terária. Ušetříte si tak čas a hlavně spoustu peněz za nesmyslné zařízení, které vám jistě v příslušném zverimexu rádi doporučí a prodají, ale ve výsledku vám bude k ničemu. Není smutnější pohled, než když ujišťujete budoucího nadšeného chovatele, který vyjmenovává všechny mlhovače, fontánky či ultravýkonné a drahé zdroje UVB, že tyhle „zlepšováky" opravdu nevyužije nebo že jsou dokonce škodlivé. Stejně tak je důležitá koncepce terária. Je nesmysl umístit tříměsíčního chameleóna do metrového terária a myslet si, že v něm bude prospívat. Pro mláďata je daleko vhodnější menší a hlavně přehledné terárium, kde nebude mít problém nalézt potravu. Proto doporučuji investovat menší finance do nějakého přechodného terária a později, až povyroste vyřešit podobu finálního ubytování. Takovéto prozatímní terárium nemusí být nijak nákladné a lze použít i vhodně upravenou vyšší plastovou bednu, ale to je téma spíše pro samostatný článek.

     Pokud je tedy vše připraveno a jsme definitivně rozhodnuti si chameleóna pořídit, přistoupíme tedy k vlastnímu nákupu. Zde většinou vyvstane řada otázek.  Kde chameleóna pořídit? Koupit chameleóna odchovaného v zajetí nebo odchytového jedince? Na co si mám dát při výběru pozor? Právě na tyto otázky bychom se v následujícím textu pokusili odpovědět.

     Co se týče samotné koupě chameleóna, naskýtá se několik možností. Nejlépe je se probrat inzeráty na některé z teraristických inzercí, případně oslovit více chovatelů a počkat na odpověď. Tento krok doporučuji realizovat jako první a poté již s vybraným chovatelem řešit chovatelské podmínky a zařízení terária (viz výše).  Samozřejmě pokud očekávám od prodejce vstřícnou reakci, dbám na to, aby komunikace probíhala alespoň na základní bázi slušnosti. Pokud zašlu email typu „jaká je cena", bez pozdravu a podpisu nemohu očekávat, že ze strany prodejce bude odpověď bůhví jak nadšená... bude-li vůbec nějaká. Již se samotné komunikace lze usuzovat, zda se jedná o solidního chovatele či nikoliv. Dalším ukazatelem je ochota chovatele poradit, či vysvětlit zájemci případné nejasnosti v chovu. To ovšem neznamená, že si jako budoucí chovatel nezjistím o chovu předem alespoň základní informace! Dalším velmi dobrým indikátorem solidnosti osloveného chovatele může být, zda má pozitivní reference, jestli vlastní a provozuje webové stránky, kde nechybí příslušné kontaktní informace (email, telefon, adresa). Případný telefonický rozhovor může také ledacos napovědět. V případě, že jsem oslovil několik chovatelů, dostane se mi pravděpodobně více cenových nabídek. Po těch letech co chameleóny odchováváme a prodáváme si neděláme žádné iluze. Víme, že cena zvířete hraje při nákupu důležitou roli. Nicméně z vlastních zkušeností doporučujeme při nákupu na nějakou tu stovku nehledět a zaměřit se spíše na „kvalitu" kupovaného chameleóna. Ono i zde totiž platí to staré okřídlené „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci" ... tedy v tomto případě živého tvorečka a o to více bychom měli dbát na to, abychom zakoupili zdravé a životaschopné zvíře. Není nic horšího, než když se radost z nového přírůstku změní na starost o jeho zdraví a život.

A na co si dát při samotné nákupu pozor? Tak tedy postupně..

Velikost

     Toto je při nákupu chameleóna jeden ze zásadních „ukazatelů" a úzce souvisí s osobou kupujícího. Pokud nemám jako budoucí majitel s chovem chameleónů Furcifer pardalis či chameleóna jiného druhu zkušenosti, mělo by být v našem zájmu zakoupit odrostlejšího jedince, který již nebude tak choulostivý jako sotva vylíhnuté mládě. Pochopitelně pak nemůžu jako kupující očekávat, že cena za tříměsíční a dvouměsíční zvíře bude stejná. Troufáme si tvrdit, že solidní chovatel nebude v případě pardalisů nabízet zvířata mladší, než 2 měsíce. Osobně preferujeme prodej až tříměsíčních zvířat. Nejde pouze o již zmíněnou choulostivost, ale u mláďat do věku třech měsíců nelze zodpovědně říci, zda se jedná o dobře rostoucího a silného jedince.

     Na tomto místě bychom také rádi upozornili na to, jak předejít případným nedorozuměním, co se týče velikosti mláďat. Ono kromě tzv. „rybářské latiny" existuje i „teraristická latina". Co to znamená? To znamená, že ne vždy má tříměsíční zvíře skutečně velikost tříměsíčního zvířete a 6 cm v těle (délka bez ocásku) není vždy 6 cm. Je pochopitelné, že chovatel nepřeměřuje své zvířata jednoho po druhém, ale troufám si říci, že pokud chová chameleóny už nějaký ten pátek, je schopen velikost svých zvířat velmi dobře odhadnout. Pokud tedy prodávající tvrdí, že jeho zvířata mají např. 5 cm v těle, budu jako kupující na této velikosti rozhodně trvat. Nejlépe je předem si vyžádat fotografii zvířete s nějakým předmětem (nejlépe metrem), ze které bude velikost nabízených zvířat zřejmá. Zodpovědný chovatel se tomu jistě nebude bránit a na nafocení mláďat si čas udělá. Pokud chovatel tvrdí, že mláďata ve velikosti 4cm jsou tříměsíční, je vše špatně a od takového nákupu raději ruce pryč. Pro představu přikládáme několik fotografií, jakou velikost můžeme u chameleonů pardálích v určitém věku očekávat.


Přibližná velikost dvouměsíčních mláďat

Na_co_pozor_2.jpg


 

Přibližná velikost tříměsíčních mláďat

Na_co_pozor_3.jpg


 

Přibližná velikost čtyřměsíčních mláďat

Na_co_pozor_4.jpg


     Stejně důležité jako fotografie mláďat jsou i fotografie rodičů čímž lze ověřit, zda se nejedná o nějaká „podlomená" zvířata se špatným genetickým potenciálem a zda dotyčný chameleóny skutečně chová nebo pouze vykupuje a následně prodává. Významnou roli hraje také vybarvení chovného samce. Lépe tak můžeme odhadnout adultní zbarvení potomků.

Oči

     Zrak je pro chameleóna nejdůležitějším smyslem, kterým sleduje své okolí, hledá potravu a kontroluje, zda se neblíží nějaké nebezpečí. Právě na očích můžeme většinou nejdříve poznat, že s chameleónem není něco v pořádku. Dlužno říci, že u chameleónů už je většinou pozdě, ale ne vždy. Oko zdravého chameleóna je nezakalené ani nijak deformované, homolovitě vyčnívající z očnice a přes den prakticky stále sledující své okolí.

     Pokud má tedy chameleón zapadlé oči, pospává či má dokonce oči nateklé nebo jinak nepřirozeně vypoulené je třeba mít se na pozoru. Toto samozřejmě platí, pokud vybíráme chameleóna osobně. V případě, že přebíráme zvíře někde na burze, je třeba počítat s tím, že chameleón v termoboxu celou cestu prospal. To, ale nemění nic na tom, že by se měl po chvilce na denním světle rozkoukat.

     Oči jsou tedy nejlepším barometrem zdravotního stavu chameleóna a je třeba při výběru chameleóna věnovat tomuto smyslovému orgánu zvýšenou pozornost.

Tlamka

     Další oblastí, kam se při kontrole zdravotního stavu zaměřit, je právě tlamka. Obecně lze říci, že by měla mít pravidelný tvar. Všelijaké bouličky či výrůstky mohou být zánětlivá ložiska. Pokud se nám podaří tlamičku otevřít (chce to cvik, abychom chamíkovi neublížili) můžeme zkontrolovat i sanici. Měla by být bílá až mírně narůžovělá, pravidelně oblá a lemovaná ostrými pilkovitými zoubky. Rozhodně zde nemají co dělat žádné hleny, bubliny u nosu či sípavé a těžké dýchání.

Končetiny, ocásek

      Ocas zdravých chameleónů je u kořene rozšířený, bez podélných rýh nebo dokonce vystupujících obratlů.  Pro posouzení je nejlépe vytáhnout si chameleóna z přepravky či krabičky a nechat chvíli proběhnout nejlépe na nějaké rostlině. Kosti by měly být rovné. Případné deformace či výstupky značí špatnou péči ze strany chovatele nebo problémy s ukládáním vápníku. (tzv. křivice). Úchop chameleóna by měl být vždy jistý a pevný. Příklad takovéhoto odvápnění a následné křivice můžete vidět u samice na fotografii.

Na_co_pozor_6.jpg

Kůže

     O zdraví chameleóna vypovídá také jeho kůže. U zdravého jedince je vypjatá bez zbytků exuvie. Drobným oděrkám čí šrámům není třeba přikládat velkou důležitost. Chameleon se často při přepravě v krabičce poškrábe. Takovéto jemné povrchové škrábance zmizí za pár dnů nebo nejpozději při dalším svleku.

     Může se stát, že se námi vybraný chameleón zrovna „svléká starou kůži"... někdy to vypadá, že na to mají chameleóni nějaká čidla a hromadně se začínají svlékat den před prodejem. :-D To pochopitelně není na škodu, pokud je svlek čistý.

Vitalita

     V každém případě by měl být chameleón aktivní, pohyblivý a měl by reagovat na vnější podněty. Pokud je chameleón pospávající, otupělý či reaguje na vnější podněty neadekvátně, o něčem to svědčí. Jednoduše lze říci, že pokud si vytáhnu chameleóna z krabičky, tak se rozkouká a bude se snažit dostat co nejdále od „predátora"... člověka.

     V případě, že kupovaný chameleón vykazuje ve výše uvedených „ukazatelích" kondice a zdraví nějaké problémy doporučuji se nákupu vyhnout případně si vybrat jiného jedince. Pokud se jedná o nějaké drobné odchylky od normálu a nemáme-li možnost výběru je na místě chovatele na tuto skutečnost upozornit, případně projednat s ním jaké poskytuje v takovém případě na zvíře záruku. Nejlépe je domluvit se na výměně zvířete pokud se daná situace zhorší. Zásadně však vše řešíme co nejdříve a pouze s chovatelem, u kterého jsme zvíře zakoupili! Je to důležité nejen pro případnou reklamaci, ale včasným zásahem či radou lze zjistit příčinu potíží a chameleónovi pomoci. Pokud se jako nový majitel chamíka obrátím nejdříve na různé teraristické poradny, o jejichž "kvalitě" lze někdy s úspěchem polemizovat, nemohu od chovatele očekávat vstřícný přístup při reklamaci.

    Zmínili jsme také možnost koupě chameleóna importovaného z přírody. Takováto zvířata patří výhradně do rukou zkušených chovatelů za účelem obnovení genetického potenciálu v terarijních chovech. Potomci těchto dovezených chameleónů bývají označováni jako generace F1 a jsou vysoce ceněni zejména z chovatelského hlediska.

Na_co_pozor_5.jpg    Dalším momentem koupě chameleona je i jeho bezpečná přeprava od chovatele do nového domova. Důležitá je především stabilní teplota, kdy nesmí dojít k přehřátí ani k podchlazení.  Ideální teplota při přepravě by se měla pohybovat mezi 20-25 stupni. Také je nutné zajistit, aby se chameleón cítil v bezpečí a neměl tendence se neustále dobývat ven. To nejlépe zajistíme v tmavém prostoru, kde chameleon usne. Nevhodné jsou tedy průhledné boxy, ve kterých se zvíře cítí ohrožené ze všech stran. Vhodné je chameleóna umístit do plastové krabičky s větráním. Jako větrání postačí udělat větší množství dírek špendlíkem, přičemž dírkujeme vždy zevnitř ven, aby nebyly ostré okraje uvnitř krabičky a zvíře se tak neporanilo. Tuto krabičku potom vložíme do připraveného termoboxu. Dá se použít autolednice nebo polystyrenová krabice, kterou si buď zakoupíme na burze, případně jednoduše slepíme z polystyrenových desek. Příklad takovéhoto termoboxu je vidět na snímku. Důlěžité je také zajistit, aby se krabička v boxu zbytečně nepohybovala. Při velkých mrazech vložíme do termoboxu láhev s teplou vodou a pro jistotu přibalíme i teploměr.

     

     Snad se nám v tomto článku povedlo odpovědět na nejpalčivější otázky výběru nového chameleóna a věříme, že Vám pomůže při výběru vašeho vysněného miláčka. :-)Text: Martin Skalička, Michaela Rucká

Fotografie: Martin Skalička, Michaela Rucká


Zpět